• competent consulting
  • expert reporting
  • experiences exchange in networks
  • up-to-date knowledge
  • ...
  • ...

Välkommen till Institutet för Biogas, Avfallshantering och Energi!

Jag offererar gärna mina tjänster till svenska och skandinaviska kunder. Eftersom jag vet att skandinaver kan perfekt engelska hänvisar jag gärna till min engelska hemsida. Många år av utbyte med svenska kollegor från bland annat Svenskt Gastekniskt Center, JTI och SLU visar att ett skandinaviskt-tyskt samarbete inom biogasområdet ger ett mervärde för såväl forskare som branschaktörer. Oberoende om du behöver hjälp på den tyska marknaden, söker kunskaper om branschen eller är intresserad av vetenskapliga utbyten – kontakta mig på svenska, engelska eller tyska.

Och bli del av tysk-svenks biogas – utbyte och registrera i vårt nytt webportal Inter Baltic Biogas Arena IBBA!

Prof. Frank Scholwin


News

28.01.2019

Evaluation of small scale gasification finalised - LignoSys report available ... (more)


15.01.2019

Feasibility study in Germany: Biogas as vehicle fuel in local biogas plants possible!  ... (more)

Dates

20.05.2019 - 21.05.2019, Malmö

6th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2019 ... (more)