• competent consulting
  • expert reporting
  • experiences exchange in networks
  • up-to-date knowledge
  • ...
  • ...

Välkommen till Institutet för Biogas, Avfallshantering och Energi!

Jag offererar gärna mina tjänster till svenska och skandinaviska kunder. Eftersom jag vet att skandinaver kan perfekt engelska hänvisar jag gärna till min engelska hemsida. Många år av utbyte med svenska kollegor från bland annat Svenskt Gastekniskt Center, JTI och SLU visar att ett skandinaviskt-tyskt samarbete inom biogasområdet ger ett mervärde för såväl forskare som branschaktörer. Oberoende om du behöver hjälp på den tyska marknaden, söker kunskaper om branschen eller är intresserad av vetenskapliga utbyten – kontakta mig på svenska, engelska eller tyska.

Och bli del av tysk-svenks biogas – utbyte och registrera i vårt nytt webportal Inter Baltic Biogas Arena IBBA!

Prof. Frank Scholwin


News

01.12.2018

Funding of Biogas Research Centre in Sweden extended ... (more)


21.11.2018

Tailwinds for biomethane and CNG driven transportation! ... (more)

Dates

10.01.2019 - 11.01.2019, Weimar, Germany

8th IBBA Workshop on the topic of antibiotics in manure and digestate ... (more)


20.05.2019 - 21.05.2019, Malmö

6th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2019 ... (more)