• competent consulting
  • competent consulting
  • experience exchange in networks
  • up-to-date knowledge
  • Technologie- und Standortoptimierung
  • Wissenstransfer

Välkommen till Institutet för Biogas, Avfallshantering och Energi!

Jag offererar gärna mina tjänster till svenska och skandinaviska kunder. Eftersom jag vet att skandinaver kan perfekt engelska hänvisar jag gärna till min engelska hemsida. Många år av utbyte med svenska kollegor från bland annat Svenskt Gastekniskt Center, JTI och SLU visar att ett skandinaviskt-tyskt samarbete inom biogasområdet ger ett mervärde för såväl forskare som branschaktörer. Oberoende om du behöver hjälp på den tyska marknaden, söker kunskaper om branschen eller är intresserad av vetenskapliga utbyten – kontakta mig på svenska, engelska eller tyska.

Och bli del av tysk-svenks biogas – utbyte och registrera i vårt nytt webportal Inter Baltic Biogas Arena IBBA!

Prof. Frank Scholwin

 


News

17 maj 2019

Communicating Biogas - A Collection of Ideas for Promotion, Marketing and Branding

(... more)

1 mar 2019

Friday´s for Future in Weimar

(... more)

28 jan 2019

Evaluation of small scale gasification finalised - LignoSys report available

(... more)